NÅR STATEN SPEKULERER
     En brems for internasjonal solidaritet, nødhjelp
og utvikling av nye arbeidsplasser. Oljefondet
blir nasjonalt forseglet. Det avler populistiske
norske politikere og priviligerte rentenister.
Er ikke ISIL
langt borte?
En digital valuta?
Hvem blir administrator av den nye verdensvalutaen?
Seddelpressen kan bli ubrukelig. Verdens- handelen kan bli mer rettferdig. Nei til #bitcoin            Les mer
FINANSKAPITALEN ER OLJEFONDET
Et millimetermål av den Norske finansevnen.           Les mer
Tenketanken Civita
Se video av hva norske økonomer mener om Handlingsregelen
Se video av hva norske økonomer mente i sep- tember 2008       Les mer
FINANSKAPITALEN ER OLJEFONDET
Norske penger til bistand gir en lavere temperatur i Norsk økonomi og "den Hollandske syke" kan unngås.       Les mer
Finansevnen i 2010:
Hvem blir administrator av den nye verdensvalutaen?
Les mer
Oljefondets alibi?
Når pengene i kassen klinger...
06.05.2008:
Med oljefondet kan man dele ut kjøttbein.      Les mer
Visjoner fra 2008
Gahr Støre trenger ikke handlingsregelen
En optimistisk overdrivelese fra 2008 moden for modifi- sering. #flyktningkrisen
Les mer
Handlingsregelen.no
Et nettsted som rett på sak forklarer handlingsregelens "bremseffekt" i norsk politikk.

AFP - oljefondets alibi?
Er det egentlig kjøttbein vi vil ha?

06.05.2008:
Mange får ikke AFP. Det er de uorganiserte, innvandrere, syke, funksjonshemmede, fagforbundsmedlemmer som mistet jobben da de var 58, folk med psykiske problemer, o.s.v. - Og ikke minst de som gjør renteinngangen i oljefondet mulig, arbeidere under fjerne himmelstrøk.

Norge er et velferdssamfunn, og i folkeregister og gjennom likning, er vi organisert som borgere av nasjonalstaten med tilmålt skatt som kontingent. Det er en god organisering og sentralt for å ha økonomi til å kunne etablere sosiale ordninger, som alles anledning til å få prøvet og definert sin arbeidsevne og muligheten for å gi etter evne, å få etter behov.

AFPere får nå erstatning for sitt slit i en kollektiv avtale, som om de var krigsseilere, eller tidligere barnehjemsbarn. Det er helt riktig å la grupper utsatt for vold og urettferdighet få sin erstatning, men AFPerne er tross alt ikke i den kategori. De burde være innordnet i et godt, allment, (og etterhvert forenklet) sosialt system som en forbedring av det vi allerede har.

I 2010 vil det bare være ca 53000 AFP penjonister mot 1013000 pensjonister av annen kategori (kilde: Statistisk sentralbyrå - Regjeringen). AFP blir en tvilsom og komplisert bastard-skapning i trygdesystemet.

Oljefondet kan etter LOs fordelaktige AFP avtale, se ut som et fond for AFP, (men størrelsen av fondet sier noe annet) Noen vil kunne få lavere pensjonsalder, og kanskje det blir flertall for samarbeidsregjeringen ved neste stortingsvalg. - Det er smart politikk.
Staten ved våre politikere har en enkel match. De sitter på pengesekken oljefondet og er villige til forsatt å sitte på den for å se kapitalen yngle, borte fra dem som skaper merverdien i fondet, de nevnte arbeidere under fjerne himmelstrøk.

I god tradisjon, å kjempe frem sosiale ordninger er noe annet enn å slenge kjøttbein til interessegrupper. Arbeiderpartiet bør nå vise vilje og evne til å fremme en god nasjonal og global solidarisk politikk.

De "svarte" oljepengene kan med fordel brukes til fornuftig avlat i utviklingsland. Det vil vi på lang sikt tjene på. Spekulasjon og pensjon hører dårlig sammen.

Ola Normann?
Verdens 10 rikeste personer sammenliknet med oljefondet.
Ola Normann?
Hvordan Norge kan teppebombe med folkeopplysning, mat, og humanitært utstyr LINK
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS
DET HÅPLØSE?
Et alternativ og et suppelement til krig
Les mer
Arbeiderpartiet analyserer valgresultatet ...
De borgerlige med votum til å hoppe etter Wirkola i Skrues pengebinge?            Les mer!
Stortingsvalget 2009
Elle melle deg fortelle ...
Partileder Siv Jensen fikk ikke stillingen som fonds- forvalter.    Les mer!
En sammenlikning
Verdens rikeste mann
Bill Gates gir bort store deler av sin formue. Formuen er 10 ganger mindre (jan. 2014) enn det norske oljefondet. Kan verdens 10 rikeste personer hamle opp med oljefondet? Les mer her
Utfordreren 2014
Solvik Olsen trenger ikke handlingsregelen
Solvik-Olsen, samferdsel- ministeren med vei uten svinger. Les mer
Nye generasjoner?
Linker til offisiell sider med mer
Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen lanserte Generasjonskontrakten.
Les mer her
SV feiret i 2006:
HALVORSEN
Kristin Halvorsen skriver i anledning av 5 års jubileet til Handlingsregelen            Les mer
Twitter:@oljefond   © 2017     ansvarlig redaktør: Jon Fredrik Aagaard (@jon_f_aagaard)       hosting:Albix AS
bluline