NÅR STATEN SPEKULERER
     Når Leger uten grenser har stått for 80
prosent av alle behandlede ebolapasienter, sier
det noe om manglende respons. Nå må de store
ordene bli omsatt til konkret handling.
Er ikke ISIL
langt borte?
En digital valuta?
Hvem blir administrator av den nye verdensvalutaen?
Seddelpressen kan bli ubrukelig. Verdens- handelen kan bli mer rettferdig. Nei til #bitcoin            Les mer
FINANSKAPITALEN ER OLJEFONDET
Et millimetermål av den Norske finansevnen.           Les mer
Tenketanken Civita
Se video av hva norske økonomer mener om Handlingsregelen
Se video av hva norske økonomer mente i sep- tember 2008       Les mer
FINANSKAPITALEN ER OLJEFONDET
Norske penger til bistand gir en lavere temperatur i Norsk økonomi og "den Hollandske syke" kan unngås.       Les mer
Finansevnen i 2010:
Hvem blir administrator av den nye verdensvalutaen?
Les mer
Oljefondets alibi?
Når pengene i kassen klinger...
06.05.2008:
Med oljefondet kan man dele ut kjøttbein.      Les mer
Visjoner fra 2008
Gahr Støre trenger ikke handlingsregelen
En optimistisk overdrivelese fra 2008 moden for modifi- sering. #flyktningkrisen
Les mer
Handlingsregelen.no
Et nettsted som rett på sak forklarer handlingsregelens "bremseffekt" i norsk politikk.
Publisert 12.02.2010, korrigert 17.08.2010
Fra Haiti Staten har foreløpig gitt ca. 0,31 promille av oljefondet til Haiti. (2010)
 

14.01.2010 - ca. 0,015 promille - 40 mill. kroner (arbeiderpartiet.no)

25.01.2010 - ca. 0,08   promille - 200 mill. kroner (arbeiderpartiet.no)

30.03.2010 - ca. 0,22   promille - 600 mill. kroner (nrk.no)

I tillegg kommer noen av de 325 millioner allerede gitt til FNs nødhjelpsfond

 
De direkte bevilgninger er tilsammen ca. 0,31 promille av oljefondet. - I Januar 2010 sa Jens Stoltenberg: "Heldigvis er det slik at vi har penger på statsbudsjettet til slike formål. Nå trekker vi på de pengene som er satt av for 2010". (ABC nyheter)

Svensk Tv Rapport har anslått at gjenoppbyggingen av Haiti vil koste rundt 200 milliarder svenske kroner, ca.1/12 av oljefondets verdi. VG nevner den 15.februar et adskillig mindre beløp, ca.1/40 av oljefondets verdi. Norge har økonomisk evne til å kunne betale store deler av dette. På sikt vil kontrollerte utenlandsinvesteringer av en slik art kunne bli en ...

Nasjonaløkonomisk god investering.
Større bevilgninger vil dempe presset på den norske krone da investeringene i hovedsak gjøres i utlandet. Det vil gi økt norsk kompetanse på områdene krisehåndtering, naturkatastrofer og bistand, Det vil være gunstig for det norske arbeidsmarked, (også for arbeidsplasser i andre land). - Men Handlingsregelen er igjen den tvangstrøye som setter grenser for en mer solidarisk politikk.       Les også Hvordan?
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS
DET HÅPLØSE?
Et alternativ og et suppelement til krig
Les mer
Arbeiderpartiet analyserer valgresultatet ...
De borgerlige med votum til å hoppe etter Wirkola i Skrues pengebinge?            Les mer!
Stortingsvalget 2009
Elle melle deg fortelle ...
Partileder Siv Jensen fikk ikke stillingen som fonds- forvalter.    Les mer!
En sammenlikning
Verdens rikeste mann
Bill Gates gir bort store deler av sin formue. Formuen er 10 ganger mindre (jan. 2014) enn det norske oljefondet. Kan verdens 10 rikeste personer hamle opp med oljefondet? Les mer her
Utfordreren 2014
Solvik Olsen trenger ikke handlingsregelen
Solvik-Olsen, samferdsel- ministeren med vei uten svinger. Les mer
Nye generasjoner?
Linker til offisiell sider med mer
Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen lanserte Generasjonskontrakten.
Les mer her
SV feiret i 2006:
HALVORSEN
Kristin Halvorsen skriver i anledning av 5 års jubileet til Handlingsregelen            Les mer
Twitter:@oljefond   © 2017     ansvarlig redaktør: Jon Fredrik Aagaard (@jon_f_aagaard)       hosting:Albix AS
bluline